Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice
 
Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice
Personal


Personalul Centrului de Cercetări Matematice şi Informatice îşi orientează activitatea în vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor propuse. În acest sens membrii se implică în mod constant în întreaga activitate a Centrului, participă activ la proiectele în care sunt implicaţi direct, respectă principiile impuse de gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare ale Centrului.

 Colectivul de matematică

 Colectivul de informatică