Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice
 
Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice
Resurse Financiare

Resursele financiare ale centrului provin din:

 • granturi de cercetare
 • contracte de cercetare
 • contracte de proiectare
 • contracte de prestări servicii
 • finanţare din partea Universităţii
 • sponsorizări
 • donaţii.

 

 

Resursele financiare atrase sunt gestionate de Consiliul Director al Centrului pentru:

 • dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale de cercetare
 • acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare
 • susţinerea stagiilor de mobilitate pentru schimb de experienţă, documentare, studiu şi cercetare
 • stimularea materială a personalului centrului prin plata taxelor de participare la conferinţe şi a taxelor pentru procesarea articolelor publicate
 • organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
 • editare jurnale şi volume,
 • derulare proiecte de cercetare,
 • contribuţii la dezvoltarea Universităţii.