Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice
 
Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice
Misiune şi obiective

Misiune

  Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice face parte integrantă din Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, nu are personalitate juridică şi este subordonat Senatului universităţii.

Activitatea Centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul Matematicii şi Informaticii, cu orientare spre dezvoltarea ştiinţei, învăţământului, economiei, serviciilor şi a relaţiilor comunitare. 

 

 

Obiective

Pe termen scurt şi mediu obiectivele pe care şi le propune centrul sunt următoarele

 • formarea actorilor din câmpul academic pentru cercetare ştiinţifică performantă; 
 • formarea bazei tematice pentru proiecte de cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă;
 • identificarea şi activarea surselor de finanţare pentru proiecte de cercetare; 
 • iniţierea proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă;
 • dezvoltarea bazei materiale şi de informare pentru cercetare; 
 • valorificarea rezultatelor cercetării prin diferite moduri de informare comunitară, comunicări ştiinţifice, articole, brevete, transfer tehnologic, lucrări în colectiv de autori; 
 • stabilirea si consolidarea legăturilor ştiinţifice  cu universităţi şi instituţii de cercetare din străinătate; 
 • includerea activităţii Centrului de Cercetări în circuitul european de valori ştiinţifice; 
 • atragerea în proiectele de cercetare şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitare, precum şi a unor colaboratori din alte domenii de activitate care pot susţine activitatea Centrului 
 • furnizarea de consultanţă pe probleme în domeniu
 • desfăşurarea de activităţi extracuriculare axate pe teme ştiinţifice de actualitate în care să fie implicaţi şi studenţii. 


Obiective specifice:

 • Cercetări în domeniul analizei complexe şi al statisticii matematice;
 • Studii în domeniul inteligenţei artificiale;
 • Studii pentru dezvoltarea unor sisteme suport pentru învăţământul la distanţă în intranet şi internet;
 • Proiectarea şi implementarea unor sisteme de gestiune managerială în instituţiile de învăţământ;
 • Cercetări pentru identificarea şi controlul proceselor dinamice;
 • Modelarea matematică a fenomenelor economice şi proiectarea sistemelor informatice care implementează aceste modele;
 • Proiectarea şi implementarea unor sisteme informatice specifice domeniului socio-cultural;
 • Crearea şi dezvoltarea unor moduri de informare comunitară