Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice
 
Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice
Reviste

 

 

Acta Universitatis Apulensis - Această revista este în categoria B+, fiind de asemenea indexată în baze de date internaţionale, precum ZentralBlatt şi Mathematical Reviews