Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice
 
Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice
Resurse Umane

Personalul centrului este format în prezent din:

• personal de cercetare: 6 informaticieni si 6 matematicieni

• personal auxiliar: 2 informaticieni (colegiu) şi un ajutor programator